: 847-427-8340
ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishGermanSpanish
Menu

Gebruiksvoorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de website hsifiresafety.com (de 'Site'). LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR. DOOR DE SITE TE OPENEN EN TE BLADEREN, ERKENT U DAT U DE VOLGENDE VOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN PRIVACYBELEID VAN HSI FIRE & SAFETY GROUP LLC ("HSI"). ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, DIENT U DE SITE NIET TE GEBRUIKEN. HSI behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen, en uw voortdurende gebruik van de site houdt in dat u akkoord gaat met al dergelijke wijzigingen. U bent zelf verantwoordelijk om deze voorwaarden regelmatig te bekijken.

  1. HSI machtigt u om documenten die door HSI op de site beschikbaar zijn gesteld uitsluitend voor persoonlijk of niet-commercieel gebruik te kopiëren, op voorwaarde dat elke kopie van deze documenten die u maakt, alle auteursrechten en andere eigendomskennisgevingen hierin bevat. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald, mag niets in deze paragraaf worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht onder enig HSI-auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht. Geen enkel materiaal dat beschikbaar is op de HSI-site mag worden opgeslagen, gereproduceerd, verzonden op welke manier dan ook (inclusief maar niet beperkt tot elektronisch, mechanisch, scannen, fotokopiëren of opnemen) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HSI.
  1. HSI geeft geen garanties dat elk gebruik van de informatie op deze site geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Hoewel HSI redelijke inspanningen levert om nauwkeurige en actuele informatie op de site te plaatsen, geeft HSI geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. HSI aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van de site.
  1. HSI FIRE & SAFETY GROUP, het HSI FIRE & SAFETY GROUP-logo, SMOKE CHECK, CO CHECK, HEATCALIBUR, PURCHECK, THE SMOKIN 'GUN, VERSA-TEST, VERSA-POLE, VERSA-TOOLS, SURGE SENTINEL en CAT KIT zijn geregistreerde handelsmerken van en blijven het exclusieve eigendom van HSI. U mag op geen enkele manier gebruik maken van de handelsmerken van HSI, tenzij anders schriftelijk toegestaan ​​door HSI.
  1. Uw gebruik van en browsen op de site zijn voor uw risico. HSI noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van de Site is aansprakelijk voor directe, incidentele, gevolgschade, indirecte of punitieve schade die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van de Site. Zonder het voorgaande te beperken, wordt alles op de site aan u geleverd "ZOALS HET IS" ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-SCHENDING INTELLECTUEEL EIGENDOM. HSI NEEMT OOK GEEN VERANTWOORDELIJKHEID AAN, EN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN OF VIRUSSEN DIE KUNNEN BEÏNVLOEDEN, UW COMPUTERAPPARATUUR OF ANDERE EIGENDOMMEN BIJ ACCOUNT VAN UW TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN OF DOWNLOADEN VAN ALLE MATERIALEN VANAF DE SITE.
  1. De site is bedoeld om de gebruiker te helpen met informatie over de producten van HSI. HSI is niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen in de materialen, informatie of aanbevelingen op deze site, noch voor enig verlies of schade veroorzaakt door uw vertrouwen op informatie verkregen op deze site.
  1. Alle ongevraagde informatie die u aan HSI verstrekt via de site of op een andere manier, inclusief, maar niet beperkt tot, inhoud of andere informatie die op de site wordt ingediend, zoals opmerkingen, ideeën voor nieuwe producten of wijzigingen aan bestaande producten en andere ongevraagde inzendingen worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en HSI is vrij om dergelijke ongevraagde informatie zonder beperking of toeschrijving te reproduceren, gebruiken, vrijgeven, verspreiden en exploiteren.
  1. U stemt ermee in om HSI, zijn dochterondernemingen en andere gelieerde bedrijven, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers en eventuele externe informatieleveranciers op de Site schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle verliezen, kosten, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, die voortvloeien uit een overtreding van deze algemene voorwaarden.
  1. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door, geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de wetten van de staat Illinois, VS, zoals deze wordt toegepast op overeenkomsten die worden gesloten en volledig binnen die staat worden uitgevoerd. Elke actie die u, een derde of HSI onderneemt om deze overeenkomst af te dwingen of, in verband met, aangelegenheden die verband houden met deze site, wordt uitsluitend voorgelegd aan de Circuit Court van Cook County, Illinois of de District Court, Northern District of Illinois , Eastern Division en u stemt uitdrukkelijk in met de jurisdictie van genoemde rechtbanken. Als een bepaling van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling beschouwd als scheidbaar van deze voorwaarden en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van resterende bepalingen.

Heeft u vragen of wilt u een bestelling plaatsen?

Neem contact op